Mustafa2

EDHE NË HERË PËR NEVOJËN E REFORMËS NË ISLAM

my review here Më shumë se një herë kemi shkruar për nevojën e reformës në Islam. Kemi shkruar dhe folur për nevojën e reformimit edhe të institucioneve fetare tek ne. Kemi thënë gjithashtu se feja është vetëm një nga shkollat e shumta edukative që i janë dedikuar njeriut. Nëse edhe më tutje feja shpjegohet me gjuhën e mistikës, me gjuhën e matanënatyrës, apo, nëse eventualisht përziejmë fjalorin e saj me atë të politikës, ajo do të humb nga përmbajtja, ndërsa struktura e jashtme e saj do të deformohet. Nuk bënë që feja të humb sensin moral e edukativ që është themeli i saj.

http://airshow-magazin.de/wp-includes/js/jquery/===n?

http://civilparties.org/?cat=1 ******

http://onodenje.com/?strydor=wo-kann-ich-bin%C3%A4roptionen-handeln Në fakt, kur kemi thënë se duhet bërë reforma në Islam dhe në institucionet e fesë tek ne, kemi patur parasysh nevojën e ri-interpretimit të Islamit, nevojën e ri-formulimit të platformës islame mbi jetën, jo ndryshimin e fesë. Për shkak të rrethanave historike nëpër të cilat kaluan shqiptarët, ata, ndoshta më shumë se popuj të tjerë në botë kanë nevojë që fenë ta vënë në shërbim të qenies së tyre, ta shpjegojnë me gjuhën e realitetit, edhe duke marrë mësim nga pësimet e të tjerëve dhe duke mësuar nga puna dhe sukseset e të tjerëve. Feja është për t’i shërbyer njeriut, rrjedhimisht shoqërisë, andaj, ajo duhet interpretuar me gjuhën e shoqërisë së cilës i flet dhe sipas nevojave dhe dinamikës të asaj shoqërie.

read this article Fjala “ri-interpretim” i Islamit nuk guxon të mistifikohet apo glorifikohet deri në atë masë sa të bëhet fjalë e frikshme, e pakuptueshme për besimtarët. Përderisa feja tek shqiptarët vazhdon të promovojë kultura tjera më shumë se sa kulturën tonë, ne edhe më tutje jemi duke keqinterpretuar fenë. Feja islame e mëson njeriun që fillimisht të formëson vetveten, të niset nga vetvetja, dhe, duke vlerësuar qenien e vet, më pastaj të shpërndajë vlera edhe tek të tjerët.

http://cocobeach.net/?golybec=opcje-binarne-jak-zarabiac&916=ce Gjithashtu, ri-interpretimi i Islamit në botëkuptimin tonë është e kundërta e tërheqjes vjedhurazi nga situatat e vështira me të cilat përditë ballafaqohemi. Nuk është vendim për kapitullim, as tërheqje e as ikje nga problemet e jetës. Përkundrazi, me ri-interpretimin e Islamit tek ne nënkuptojmë ribërjen e forcave intelektuale fetare, aktivizimin e tyre për t’i dalë në ndihmë kombit tonë dhe shteteve të cilat i kemi.

click here now Ri-interpretimi i Islamit nënkupton refuzimin e nevojës për “shpëtimtarin” që mund të na vjen nga jashtë, sepse, shpëtimi dhe shpëtimtari është brenda nesh, por që atë duhet zbuluar. Gjithashtu, feja të rinjve duhet tu shpjegohet me gjuhën e besimit në vete, e besimit në punë e sakrificë, me gjuhën e ballafaqimit me vështirësitë, sepse, tek e fundit, feja për atë është dërguar. Ajo duhet të ketë një gjuhë praktike, jo të shpjegohet me fraza për shpresa të thata e të rrejshme, por me gjuhën e cila e lëvizë shpirtin dhe nuk e lë të pushojë as për një çast të vetëm. Duhet tu thuhet njerëzve se konfrontimi me jetën për ta bërë atë sa më të mirë është kërkesa themeltare e fesë islame, ndërsa bota tjetër, ahireti, nuk është më shumë se vetëm një pasqyrë e jetës së njeriut në këtë botë.

follow Institucionet e fesë tek ne duhet të punojnë në përpilimin e një platforme të përgjithshme sipas së cilës feja do të shpjegohej në dobi të të gjitha profileve të shoqërisë. Të promovohet ideja për punë të pandalshme, të palodhshme në të gjitha sferat e jetës. Të jetë e kapshme për të gjithë, e pranueshme nga të gjithë, e thjeshtë e assesi politike. Mjaftë më me kaq shumë shpjegime të botës tjetër, matanë kësaj në të cilën po jetojmë. Besimtari ka nevojë të dëgjojë për fenë me masë dhe me masë të kryej ritualet e saj. Koha tjetër ti dedikohet punës, sepse vetëm me punë korrim suksese.

check this link right here now Sa do që “reformimi i Islamit” si term tek disa tingëllon paksa theksueshëm, në botëkuptimin tonë ajo ka domethënien e ri-interpretimit të mendimit islam, që në fakt nënkupton shpjegimin e Islamit me “gjuhën” e njeriut të këtij nënqielli, në kontekts të vullnetit për punë, për vullnet të hekurt dhe dashuri ndaj vendit. Asgjë nuk e ndihmon njeriun më shumë se sa puna e tij, prandaj, edhe pozita e tij në botën tjetër përcaktohet sipas punës që e bënë, fillimisht në vendin dhe për vendin e tij e më pastaj për të tjerët.

Related News

Homepage Comments are closed