mustafa

MUZIKA NUK ËSHTË KUNDËR PARIMEVE TË ISLAMIT

var köper man Sildenafil Citrate Në një postim në profilin e tij në “Facebook”, intelektuali i njohur Dr. Mustafë Bajrami, përmbledhë pikëpamjet që dolën nga një debat  rreth qëndrimit të dijetarëve islam rreth muzikës. Më poshtë sjellim postimin e plotë, në profilin e tijË

opzioni bianrie iq

binäre optionen wo kommt das geld her “Pjesëmarrës aktiv në debatin mbi muzikën dhe ju qe vetëm e keni përcjellë;

Part time security jobs in arlington tx

qual è il miglior intervallo di tempo per negoziare opzioni binarie Me plot gojë mund të them se ishte i bereqetshëm dhe të sukseshëm debatin që së bashku zhvilluam në lidhje me muzikën; është e ndaluar apo jo në Islam. Për ti kontribuuar edhe më shumë temës që po e lamë pas, dua të postoj edhe pak fjalë në lidhje me temën, saktësisht, një orientim kah një shkrim-përmbledhje me materialet e dorëzuara dhe të lexuara në një konferencë islamike e mbajtur në Kajro në vitin 1980.

mercati online Edhe pse sot të bisedosh për muzikën si problem, në këtë kohë kur shoqëria jonë po përballet me probleme më të mëdha, në këtë kohë kur e gjithë shoqëria muslimane ka dertin “të jesh apo të mos jeshë”, muzika si problem që paska qenë shqetësim për një numër të besimtarëve, u vërejt të kem bërë mirë që debatuam. Nisur nga fakti se feja islame i jep vetes të drejtë të interferon në të gjitha poret e jetës së besimtarit, edhe pse tema ndoshta tingëllon si “banale” për nga emërtimi, ajo ishte problem që pati nevojën të rrahet e t diskutohet edhe në detajet më të vogla përgjatë historisë së mendimit islam. Ajo nuk paska qenë temë shkel e shko, por që ka kërkuar përgjigje, sepse besimtarëve u ka interesuar dhe u intereson nëse muzikën e kanë të lejuar apo jo.
Shtoj: Në shtatori të vitit 1980 (Shevval 1400), revista thuajse më prestigjioze islame në botë “Minberu’l-Islamij, kishte botuar një përmbledhje për nga përmbajtja shterruese në lidhje me muzikën. 32 faqe materiale janë qëndrimet e dijetarëve më eminent të botës islame në lidhje me të gjitha dimensionet që rrethojnë muzikën. Përmbledhja e mendimeve është konkluza e dalë nga shkrimet e dorëzuara, të lexuara të këtyre dijetarëve. Ndër pjesëmarrësit në konferencë ka patur ministra të fesë, fikhistë, filozofë, mjekë, dekanë, ligjëruesë, rektorë universitetesh e psikologë me nam.
Prej emrave të njohur nga ajo konferencë mund të veçojmë:
Prof. Dr. Zekerija El-Berri, ministër i vakfit dhe çështjeve islame në Egjipt,
Prof. Dr. Xhemaluddin Muhamed Mahmud, drejtor i Këshillit Suprem për çështje të fesë (Mexhlis el-A’la li Shuun el-Islamije),
Prof. Dr. Atija Sakar, profesor universitar,
Prof. Dr. Kemal Xha’fer,
Prof. Dr. Jusuf el-Shevki,
Prof. Dr. Ibrahim Dessuki,
Prof. Dr. Abdul Latif Fajd,
Prof. Dr. Ejmen Nassar, Prof.
Dr. Ebul Vefa et-Taftazani,
Shejh Muhamed el-Kishk,
Prof. Dr. Hamdi Zeki Nasir,
Prof. Dr. Husejn Nasrar,
Prof. Dr. Ahmed Jusri Sha’ban e disa emra të tjerë.
Në bazë të asaj që lexohet në konkluzionin e konferencës, del se, përderisa muzika si muzikë nuk bie ndesh me parimet themelore të Islamit, përderisa nuk është e dëmshme për shëndetin e njeriut dhe nuk ngazëllen kah e liga, sidomos nëse ajo pranohet si ushqim për shpirtin, si një komunikim mes njeriut dhe natyrës me gjuhën e melosit harmonik, ajo nuk është e ndaluar. Në të kundërtën, muzika e cila tejkalon parametrat e gjithë kësaj, për shkak të pasojave që sjell, ajo ndalohet, dhe atë jo drejtpërdrejtë me ajete të Kuranit, por me hadithe të Muhamedit dhe me analogjinë e lejuar në të drejtën islame. Koncensus për te, nuk ka.
Të interesuarit, sidomos ata që dinë gjuhën arabe mund të shërbehen me materialin që po flasim. Do të ishte mirë, nëse dikush nga njohësit e mirë të gjuhës arabe të përkthejë këtë përmbledhje dhe të botohet diku në revistat tona. Unë personalisht do të nderohem për ta vlerësuar djersën e përkthyesit.
Një mirënjohje të thellë kontribuuesve me komente, atyre veq me lajka e sidomos sabërlinjve të këtij debati. …!”

forex binario online  

aut opzionibinarie cosa è ( Vçrejtje: Titulli është i redaksisë)

Related News

Tadalafil Tastylia orally disintegrating strips © 2015 Argument+ | All rights reserved.