Armend Halimi

SIGURIA E VENDIT PËRBALLË SHKAQEVE TË PASIGURISË

köp Viagra 25 mg online utan recept enter site  

http://www.shyamtelecom.com/?siterko=sito-trading-binario-conto-demo&a45=2e follow Shkruan: Armend Halimi

الفوركس المباشر http://arrohattoc.com/?pismovuystol=how-do-you-hook-up-two-monitors-to-one-pc  

Nuk ka vend që nuk ka sfida për sigurinë, disa për të e krijuar atë, ato që e kanë në nivelin e dëshiruar, për ta mbrojtë atë. Mirëpo, Kosova ka spcifikat e saja, ngase njëkohësisht me krjimin e sigurisë, përballet edhe me shkaktarët që e pamundësojnë apo e vështirsojnë atë.

Siguria nuk nënkupton vetëm mungesën e konflikteve të hapura, por është e ndikuar nga çdo gjë që prek mirëqenjën e qytetarit. Në këtë drejtim, faktorët nga të cilët është e varur siguria e një vendi, ndahen në faktorë të brendshëm dhe të jashtëm.

Vendi ynë që nga pas lufta është duke u përballë me kërcënime nga më të ndryshme. Ndër faktorët e jashtëm që ndikojnë në siguri të Kosovës hynë: agresioni i shtetit të Sërbisë ndaj shtetit të Kosovës; qoftë nëpërmjet sulmeve të hapura, qoftë nëpërmjet aktiviteteve tjera speciale apo të fshehta që influencojnë në destabilizimin e vendit nëpërmes terrorizmit; sponzorizimit të radikalizmit etnik, involvimi i spiunëve në organet e sigurisë së Kosovës, shërbimeve informative, etj.

Ndërsa faktorët e brendshëm që ndikojnë në pasigurinë e Kosovës janë forma të ndryshme të kriminalitetit si ai i krimit të organizuar dhe korrupsionit, trafikimit dhe kontrabandës dhe dukuritë e tjera që në mënyrë direkte apo indirekte rrezikojnë; jetën dhe pasurinë duke zgjuar frikën nga kriminaliteti tek qytetarët. Ndër kërcënimet kryesore të sigurisë në Kosovë e që ndikojnë në nxitjen e kriminalitetit janë:

 

  • http://swazilandforum.com/?n=roberto-the-trader-from-italy-binary-options Mos ushtrimi i sovranitetit të Republikës së Kosovës në pjesën veriore të Kosovës. Pjesa veriore e Kosovës, përkundër joshjës ekstreme të serbëve nga instituvionet e vendit dhe ndërkombëtare me oferta nga më të ndryshmet, deri edhe tek diskriminimi pozitiv me qëllim të përafërimit të tyre, kjo pjesë e vendit vazhdon të jetë “zonë danger” për banorët joserb, e sidomos për ata shqiptarë. Të gjitha format e prezencës ndërkombëtare (UNMIK-ut, KFOR-it, EULEX-it) si dhe të atyre vendore (Policisë së Kosovës, Gjykatave, dhe institucioneve tjera të sigurisë dhe drejtësisë) kanë dështuar në pjesën veriore të Kosovës për një klim stabile paqsore. Si rezultat i këtij realiteti, krimi dhe forma të ndryshme të vandalizmit kanë lulzuar dhe vazhdojnë të jenë në vazhdimësi në atë pjesë të Kosovës, megjithëse ka rënie viteve të fundit. Rrethanat e krijuara aty prej kohësh iu konvenojnë vetëm grupeve kriminale serbe. Gjithë kjo ka gëzuar përherë përkrahje nga Serbia (nëpërmjet ushtrimit nga institucionet paralele të sigurisë). E që mos ndërmarrja e masave adekuate për përmisimin e kësaj gjendje, do bëjë që e ardhmja e kësaj pjese të jetë potencial i konfliktit ndëretnik.
  • binary option brokers in india Dukuria e korrupsionit . Në Kosovë kjo dukuri është prezente në mas të madhe thuajse në të gjitha institucionet shtetërore të të gjitha niveleve. Qysh në fillimit të punës, EULEX paralajmëroj se 130 raste janë duke u hetuar, raste këto që përfshinë zyrtarë të institucioneve të Kosovës të dyshuar për korrupsion, 30 prej të cilave i përkasin zyrtarëve të profilit të lartë. Përkundër gjithë kësaj kohe, jo vetëm se nuk kemi parandalim apo luftim të këtij krimi, por fatkeqësisht kjo dukuri është thelluar akoma më tëpër, gjithë kjo e dëshmuar edhe nga institucionet që kanë kompetenc luftimin e tij, nga të cilat dalin shifra marramendëse për njerzë që janë nënhetime. Ndërsa dëshmi e prekshëme është, thellimi i skamjes në shoqëri civile e ngritje të standardit të jetë së njërzëve të politikës.
  • cuenta demo gratis trading Krimi i organizuar. Interesi i grupeve kriminale apo bashkëpunimi i tyre ndërkufitar me qëllim përfitimi nuk njeh kufij shtetëror, etnik, apo religjioz. Krimi i organizuar gjen hapësirë më së shumti tek vendet që kanë probleme politike dhe ekonomike dhe me luftë të dobët kundër kriminalitetit. Këto vende janë më lehtë të depërtueshme dhe më lehtë për krimin të operoj e lulëzoj, dhe në këtë kontekst Kosova trashëgon dhe i ka të gjitha këto parakushte. Si rezultat i kësaj janë të theksuara krime nga më të ndryshmet; trafikimi me substanca narkotike, ku vetëm ditët e fundit u raportua nga Policia e Shtetit se u kapën më qindra kilogram drog, pastaj trafikimi me qenje njerëzore, kontrabanda me armë, e si rezultat i këtyre, të shprehura në shoqëri dukuria e narkomanisë, prostitucionit, vrasjeve, grabitjeve etj. Fatkeqësisht të dhënat e ndryshme flasin për nivel të lartë të kriminalitetit të vjedhjës.

Nëse dëshirojm të gjejmë shkaktarët, sigurisht se adresa gjendet tek kushtet e rënda ekonimiko-sociale të qytetarëve, joefikasiteti i duhur i organeve të rëndit dhe sigurisë, etj.

  • see Posedimi në masë të madhe i armëve në duart e qytetarëve. Kosova e dalë nga lufta, ka trashëguar armë të llojet nga më të ndryshmet. Sipas të dhënave ekzistojnë rreth 400.000-500.000 armë pa leje në Kosovë. Këtë konstatim e vërtetojnë faktet ku nëpër ahengje të ndryshme, shtihen me armë nga më të ndryshmet në gjithë Kosovën. Prezenca e madhe e armëve në duart e qytetarëve përherë ka shkaktuar dëm dhe në mënyrë permanente paraqet rrezik për jetën e qytetarëve të Kosovës. Për pasojat mjafton të marrim për bazë numrin e lartë të vrasjeve në Kosovë, ku deri para pak vitesh Kosova është konsideruar vendi me numrin më të lartë në Evropë për banor, e që mjet i gjithë këtij krimi ka qenë arma.
  • optiontime promaster Zhvillimi i dobët ekonomik dhe standardet e ulëta. Populli i Kosovës ka moshën mesatarë me të ulët në rajon dhe Evropë. Po ashtu shumica e kësaj popullate të re janë të papunë. Me të papunësisë prej 44 përqind, niveli i varfërisë ekstreme në Kosovë vazhdon të jetë 15 përqind. Këto të dhëna japin pak shpresë për ata që shkollohen e nuk arrin të punësohen e cila si rrjedhojë ndikon që shumica e të rinjve në Kosovë të jenë të zhgënjyer dhe pa perspektive. Kjo ndikon që rinia në Kosovë të gjen rrugë alternative të shprehjes së zhgënjimit apo edhe të mbijetesës ku shumë herë si rrugëdalje zgjidhet njëri apo tjetri lloj i krimit. Kjo mbase mund të paraqet rrezik për një revoltë të gjithanshme popullore të nxitur nga rinia.
  • http://statusme.com/wp-json/oembed/1.0/embed?url=http://statusme.com/ Problemet e ndryshme sociale. Në aspektin kriminogjen, problemet sociale në Kosovë që janë si pasojë e një perspektive të zymtë sjellin si rezultat edhe largimin nga shkolla, ikjen nga mësimi, shfaqjen e dukurive negative si: bredhje, kërkim lëmoshë, sjelljet vandaliste, e edhe vjedhjet e grabitjet.

 

http://denistar.rs/?enot=kostenloses-demokonto-f%C3%BCr-bin%C3%A4re-optionen Rekomandime për përmisimin e gjendjës së sigurisë

Për Qeverinë e Republikës së Kosovës (QeK) dhe mekanizmave ndërkombëtar prezent në Kosovë.

  • QeK (Qeveria e Kosovës) duhet kërkuar ndihmë në radhë të parë nga KFOR-i, për ofrimin e sigurisë në nivel përgjatë vijës kufitare me Serbinë, si dhe asistenc edhe nga EULEX, përgjatë aksioneve brenda qytetit, duke u përkujtuar mandatin këtyre të fundit. Qëndrimi neutral i tyre (KFOR-it dhe EULEX-it) ndaj statusit politik të Kosovës, nuk do të thotë që duhet të jetë qëndrim neutral edhe ndaj dukurive destruktive; barrikadimeve të armatosura, sulmeve ndaj qytetarëve dhe organeve të rendit në pjesën verire të vendit. Sikurse krimi i organizuar nuk njeh probleme politike, edhe shtetet mes vete me qëllim të luftimit të krimit të organizuar nuk duhet pengohen nga politika. Prandaj Kosova duhet zbatuar strategjinë për Menaxhimin e Integruar të Kufirit sikurse me çdo shtetet tjera fqinjë të Kosovës edhe me Serbinë. Duhet shtuar patrullimin e policisë kufitarë (me pajisjet e nevojshme për një gjë të tillë) në zonat malore kufitare.
  • Çështja e luftimit të korrupsionit të mos mbetet vetëm retorik e thatë “zero toleranc ndaj korrupsionit”, por të kalohet me veprime konkrete praktike. Parandalimi dhe luftimi i korrupsionit bëhet vetëm duke hetuar, gjykuar dhe dënuar jo vetëm nëpunës publik të niveleve të ulëta të detyrës, por edhe ata të lartë nëpër institucionet të ndryshme publike dhe private. Nuk ka mungesë të legjislacionit apo edhe mekanizmave për zbatimin e tij, por mungon vullneti për të ndërmarr hapat e duhur në luftimin e korrupsionit, ndoshta kjo pasi nga pushtetarët në këtë drejtim kërkohet një lloj “vetëflijimi”, pasi ata në çdo raport akuzohen për afera korruptive. Krahas dënimit të zyrtarëve të ndryshëm të përfshirë në korrupsion, të konfiskohet e gjithë pasuria e krijuar si rezultat i aferave korruptive dhe të ndalohet ushtrimi i çfarëdo përgjegjësie politike a publike pas larjes së dënimit. Duht të krijohet kultura e frikës ndaj ligjit dhe ndërgjegjëjës së të dyshuarëve apo akuzurëve për korrupsion, duke dhënë dorëheqëje nga postet deri sa të zbardhet fajësia apo pafajësia e tyre, e jo të mos qajnë kokën as për frikën ndaj ligjit as për moralin.
  • Për të parandaluar dukurinë e vjedhjës, duhet ngritur zhvillimin ekonomik nëpërmes krijmit të vendeve të punës për të rinjë.
  •   Të parandalohet dhe të luftohet kriminaliteti duke: krijuar policinë gjyqësore të cilës edhe i referohet ne Kodin e Procedurës Penale e që ende nuk ekziston. Policia gjyqësore duhet t’i ketë të saktësuara kompetencat dhe autorizimet e nevojshme për kryerjen e punës. Të rrisin gadishmërinë në reagim kur ftohen nga qytetarët për ndihmë, kjo duke qenë në mesin e tyre më shpesh me anë të patrullimeve, apo ngritjen e nënstacioneve në vendet më me nevoj. Nuk duhet konsideruar të suksesëshëm luftën kundër krimit me regjistrimin e madh të tyre, ngase një gjë e tillë vë në pah një të metë tjetër atë të parandalimit. Sikurse të ketë sukses në parandalim më pak krime do të ishin shfaqur e si rezultat edhe regjistruar. Krimet e regjistruara duhet analizuar dhe studiuar për nga mënyra, shkaqet dhe personat që kryejnë, duke arritur të gjejnë edhe faktorët me qëllim që të parandalohen, duke adresuar problemet institucioneve adekuate që mund të ndikojnë në parandalimin e tyre. Përforcuar në praktike “policinë e komunitetit” e sidomos në shtimin e patrullimit policor nëpër lagje në qytete e sidomos në viset rurale. Të shtohen bisedat me qytetar gjatë këtyre patrullimeve në mënyrë që të kuptohen indikatorët që ndikojnë në prishjen e rendit si dhe situata e sigurisë. Krijimin e kulturës tek qytetarët për bashkëpunim, duke i’u ruajtur sekretin e dhënsëve të informatave. Vetëdisimin e qytetarëve për mbrojtëje nga kriminalitetit, dhe shmangëjës nga dukurit negative; narkomania, trafikimi, prostitucioni etj, nëpër mes projekteve në shkolla, dhe programeve televizive. Vendosjen e kamerave për vëzhgim në vende publike ku dyshohen që frekuentohen nga vjedhësit apo përsonat problematik. Shpallur amnisti për dorëzimin e armëve e cila, për të pasur sukses për dallim prej tentativave të mëhershme, duhet paraprirë me një fushatë sensibilizuese për shoqërinë në fushat e rrezikut që armëmbajtja sjell. Bastisur shtëpi, banesa, lokale si masa kontrolli për zbulimin dhe konfiskimin e armëve pa leje të cilat duhet pësuar edhe me dënimet e merituara sipas ligjit.

source *autori është magjistër i shkencave të sigurisë, diplomuar pranë UEJL, Tetovë

Related News

Comments are closed

© 2015 Argument+ | All rights reserved.